El projecte Intermedit

Objectius

Obj. 1. Crear una nova xarxa de cooperació entre les tres regions veïnes en matèria de patrimoni historicoarqueològic

Aquest nou projecte neix com una primera fase d’una plataforma de cooperació euroregional que pretén consolidar-se de forma sostenible desenvolupant futures accions i projectes culturals comuns. Per tant, el projecte pretén incentivar la mobilitat de persones i institucions vinculades amb el patrimoni historicoarqueològic i la recerca arqueològica potenciant així els lligams entre Balears, Catalunya i Occitània.

Obj. 2. Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania del valor social i cultural del patrimoni arqueològic de l’Euroregió, a més d’actuar com un motor de desenvolupament econòmic sostenible.

La participació d’entitats amb forts lligams amb el territori i amb una llarga tradició en la protecció i divulgació del patrimoni —com són els museus, els centres de recerca i els propis jaciments arqueològics— assegura l’èxit del projecte interconnectant les accions tant a escala local com europea.

Obj. 3. Posar en valor el paper de la Mediterrània com a nexe d’unió entre territoris

i pobles europeus a nivell cultural, el qual sobrepassa fronteres territorials i estatals.

Obj. 4. Generar noves accions culturals que integrin una notable diversitat d’audiències

incloent les famílies, les persones en risc d’exclusió social, com són les persones nouvingudes o les persones amb necessitats especials. Es tracta d’anar més enllà en el concepte d’accessibilitat en els espais museogràfics, aplicant les darreres estratègies desenvolupades en aquest camp en un projecte innovador i d’abast euroregional

Obj. 5. Apostar per la innovació i la creativitat en el disseny de continguts museogràfics i en el desenvolupament de la recerca arqueològica.

Es tracta d’impulsar la interacció entre la ciutadania i el coneixement que tenim sobre el nostre patrimoni historicoarqueològic fent ús de les noves eines tecnològiques disponibles. A més, considerem que la clau per a la valorització del patrimoni arqueològic i la transmissió del coneixement històric cap a la ciutadania rau en potenciar la investigació sobre aquest patrimoni.

Socis
Col·laboradors
MAEF
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Euroregió Pirineus Mediterrània
Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Balearia